Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Изисквания за капиталова адекватност и ликвидност
 2. Изключен риск
 3. Инвеститор
 4. Инвестиционен консултант
 5. Инвестиционен портфейл
 6. Инвестиционен портфейл на Фонд за допълнително пенсионно осигуряване (ФДПО)
 7. Инвестиционен посредник
 8. Инвестиционна такса
 9. Инвестиционно дружество от затворен тип
 10. Индекс на Херфиндал-Хиршман (HHI)
 11. Индивидуален инвеститор
 12. Индосамент
 13. Институционален инвеститор
 14. Инструменти на паричния пазар
 15. Интеграция/глобализация на финансовите пазари
Изисквания за капиталова адекватност и ликвидност
Изисквания за равнището на капитала и паричните средства над нормативно определени минимални прагове за някои финансови институции (напр. инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионно осигурителни дружества).