Финансов речник

 1. а
 2. б
 3. в
 4. г
 5. д
 6. е
 7. ж
 8. з
 9. и
 10. й
 11. к
 12. л
 13. м
 14. н
 15. о
 16. п
 17. р
 18. с
 19. т
 20. у
 21. ф
 22. х
 23. ц
 24. ч
 25. ш
 26. щ
 27. ъ
 28. ь
 29. ю
 30. я
 1. Равнище на безработица
 2. Разходи за дейността на 100 лв. активи на фонд
 3. Разходи за дейността на Пенсионно осигурително дружество(ПОД) на един участник
 4. Регистър на Комисията за финансов надзор
 5. Резерв за бонуси и отстъпки
 6. Резерв за бъдещо участие в дохода
 7. Резерв за гарантиране на минимална доходност
 8. Резерв за неизтекли рискове
 9. Резерв за предстоящи плащания
 10. Резерв по застраховка "Живот", свързан с инвестиционен фонд
 11. Рентабилност на собствения капитал на Пенсионно осигурително дружество
 12. Репо
 13. Рефинансиране
 14. Рисков апетит (Склонност за поемане на риск)
 15. Рискова експозиция
Равнище на безработица
Равнището на безработица изразява броя на безработните лица като процент от работоспособното население в една държава.