Какво знаете за финансите?

Близо 47% от българите определят финансовите си познания като  незадоволителни или никакви.Над 53% от младежите считат, че финансовата им грамотност е слаба.* 

 

  Какво е нивото на твоите финансови познания? 

Проверете с  www.tvoitefinansi.bg! 

Научете нещо ново и се забавлявайте с тестовете „Какво знаем за финансите“ и (о)Познай финансовите термини“!

Защо не опитате с тези въпроси?

smileyФани решила да закупи дялове на договорен фонд. За да се запознае с дейността му и да може да вземе инвестиционно решение, тя трябва да проучи:
1) реклама на фонда в медиите;
2) класация на фондове в електронно издание съгласно техния рисков профил; 
3) проспекта на фонда и документа с ключовата информация за инвеститорите.
 
Към теста „Какво знаем за финансите?“
 
 
smileyЗнаете ли как се нарича специалистът, обучен в теорията и приложението на математиката, статистиката, икономическите науки, теорията на вероятностите и финансите, който отговаря за изграждането на основите на застрахователни и финансови продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми. 
 
1) Цедент 
2) Актюер
3) Арбитраж
 
 

Към теста „(о)Познай финансовите термини“!

 
 
 
*Данните са от  Проучване на финансовата грамотност в България, Световна банка, 2010 г.