(о)Познай финансовите термини

Заем, който се погасява в определен срок с фиксирани периодични вноски.