(о)Познай финансовите термини

Съотношение на оперативните разходи на застрахователя към привлечените застрахователни премии.