(о)Познай финансовите термини

Застраховане на всички видове товари по време на превоз с всички видове транспорт или комбинация между тях.