(о)Познай финансовите термини

Риск от загуби в резултат на спада в цените на финансови инструменти или лихвения процент.