(о)Познай финансовите термини

Съотношение между размера на ликвидните средства и текущите задължения на ПОД.